Về VTN Media !

Đội ngũ nhân viên của VTNmedia


le-tien-trang

Lê Tiến Trang

PHP developer

với hơn 6 năm kinh nghiệm phát triển các CMS, mã nguồn mở như Drupal, WordPress, Zen cart, Magento…


ducnm

Nguyễn Minh Đức

Project manager

Book, Coffee, Football, Martial art, Travel


manh-tien

Nguyễn Mạnh Tiến

Sernior .NET developer

Senior in .NET,MVC,HTML 5 , CSS 3 + Javascript +Jquery programming – expert with 4 years.


hoang-lam2

Hoàng Văn Lâm

IT

Đã có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án IT, cho các doanh nghiệp nước ngoài như: Singapore, Malaysia, Indonesia…


tan-design

Vũ Ngọc Tân

Web designer

Đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, thiết website…


kien-nguyen

Nguyễn Văn Kiên

PHP developer

với hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển các CMS, mã nguồn mở như Joomla, WordPress, Zen cart, Magento…


sale-web

Vũ Thành Nhâm

Sales Executive

Đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, thiết kế website.


le-phuong

Lê Phương

ASP.NET developer

Với hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình phần mềm và lập trình website.